อ่าน เขียน เรียน ก ไก่

Nov 18, 13 อ่าน เขียน เรียน ก ไก่

Developer’s Description - สนุกกับการท่อง ก-ฮ ในรูปแบบคำคล้องจอง ที่จะทำให้หนูน้อยท่องจำได้ติดปาก และเรียงลำดับได้อย่างถูกต้อง -...

read more

Thai Letter

Oct 28, 13 Thai Letter

Developer’s Description Thai Letter + เรียนรู้พยัญชนะไทย + เกมฝึกทักษะสำหรับเด็ก + ฝึกทักษะการสังเกตุ จดจำ Screenshots Thai Letter Developer: Yowapa Oparsee Rated: 4+ Price: $1.99 ...

read more

Thai Alphabet Game U

Oct 28, 13 Thai Alphabet Game U

Developer’s Description *** Special Price for limited time only *** ***...

read more

Thai Spell Cube

Oct 21, 13 Thai Spell Cube

Developer’s Description 説明 Thai Spell Cube is the application that easy to learn spelling new words in thai language. Thai Spell Cube have separate words by categories for easy to learn and easy to train. And will more categories in the future. Spelling can help remember new words quickly and easily and can apply in...

read more

Keng Thai

Oct 06, 13 Keng Thai

App ฝึกภาษาไทยสำหรับเด็ก พยัญนะ ก-ฮ โดยวิธีลากเส้นตามรอยประ โดยแบ่งเป็นหลายหมวด ได้แก่ - ท่องจำ ฝึกท่องจำ ก-ฮ...

read more
Page 1 of 41234